Monday, May 13, 2013

हाइकुपृथ्वीमा आगमन
जीवन दर्शन
समाज परिवार अनी


खुल्ला आकाश 
उल्लास बातावरण 
संसार, तिमी

आजको आवश्यकता 
बिधुत र बिधुतिय तरङ (इन्टरनेट)
अनुहार पुस्तक, तिमी अनी  

अबस्यम्भावी कल्पना
अचानक मृत्यु
बागमती आर्यघाट चिता

1 comment:

Dichandra said...

Nicely written. Indeed its true.